OPENINGSTIJDEN & disclaimer

 
 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag


De student kan dagelijks inlopen vanaf 14.30 uur. Uiteraard kan in overleg van de genoemde tijden worden afgeweken.


Ruilen van (de afgesproken) dag is mogelijk, alleen binnen dezelfde week en na overleg.


Tijdens de schoolvakanties van het voortgezette onderwijs, is het Studiehuis gesloten.


Hieronder hebben wij het vakantie-rooster weergegeven.

 

14.30 - 18.00 uur

14.30 - 18.00 uur

14.30 - 18.00 uur

14.30 - 18.00 uur

14.30 - 18.00 uur

Disclaimer

Hoewel het Studiehuis de informatie op deze website met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet die informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kan aan die informatie geen rechten worden ontleend.

Alle informatie op deze website, dus ook de vermelde lesgelden en voorwaarden, kan aan verandering onderhevig zijn.

Het Studiehuis zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan het Studiehuis en worden uitdrukkelijk voorbehouden.


Het Studiehuis is niet verantwoordelijk voor informatie, afbeeldingen of hyperlinks die door derden op deze website is of zijn geplaatst. Het Studiehuis behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Studiehuis - 2023

Vakanties schooljaar 2022-2023:


Pasen                            10 april 2023

Meivakantie                   24 april t/m 5 mei 2023

Pinksteren                     29 mei 2023

Zomervakantie              22 juli t/m 3 september 2023